Phụ Kiện Cáp Ngầm Trung Thế

Đầu Nối Cáp Co Rút Nguội và Phụ Kiện

Brand: 3M, Nexans, Euromold, TE, Raychem, ..

Standard: IEC, ANSI, EU

Voltage:

Đầu Nối Cáp Co Nhiệt và Phụ Kiện

Brand: 3M, Nexans, Euromold, TE, Raychem, ..

Standard: IEC, ANSI, EU

Voltage:

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved