Công Nghiệp:

Máy Nén Khí:

Mô tả: 

Biến Tần, Thiết Bị Chuyển Đổi, Điều Tốc:

Hiệu: ABB, Schneider, Siemens, Mitsubishi, Fuji, LS ...

Máy Móc Cơ Khí, Gia Công:

Hiệu: Energy Mission/Ấn Độ, ...

Mô tả: Bending, Cutting, Punching

Model: EM BU series

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved