Thiết Bị Đo Điện Hạ Thế

Biến Dòng Hạ Thế

Brand: DBT, ABB, Schneider, Emic-Gelex, ...

Rate: 0.6/1kV

Standard: IEC, EN, TC, ...

Công Tơ Điện

Brand: Landis&Gyr, EDMI (OSAKI), Emic-Gelex, ...

Rate Voltage: 0.6/1kV

Standard: IEC, ANSI, EN, TCVN, ...

Tủ Điện Đo Đếm Hạ Thế

Type: Indoor & Outdoor

Rate Voltage: 0.6/1kV

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved