Hệ Thống Khách Hàng:

Điện Lực:

  • Điện Lực Việt Nam (EVN): Điện Lực Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Bến Tre, ...

  • Điện Lực Campuchia (EDC):

  • Điện Lực Lào (EDL): 

Truyền Tải Điện Và Phân Phối:

  • Các Công Ty Xây Dựng Điện:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ 5 (PCC5 - Vietnam)

- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN THÁI DƯƠNG (Vietnam)

- EM CONSTRUCTION & IMPORT EXPORT CO., LTD (EM - Cambodia)

  ......

  • Nhà Thầu:

- TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ (PVE - Vietnam)

- CÔNG TY CỔ PHẦN LALIMA 18 (Lalima 18 - Vietnam)

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (CC1 - Vietnam)

- CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG VIỆT (DDV - Vietnam)

- VATTANAC TRANSFORMERS SUPPLY CO., LTD. (VTS - Cambodia)

- SOMA ENERGY CO., LTD. (SOMA - Cambodia)

- CAMBODIAN ENGINEERING SUPPLY & SOLUTION CO., LTD. (CESSCAM -  Cambodia)

- HOUT HOR EY CONSTRUCTION CO., LTD (HHY - Cambodia)

- MEKONG AMERJATI CORPORATION CO.,LTD (MAC - Cambodia)

  ......

Công Nghiệp - Tự Động Hóa - Hệ Thống Tòa Nhà:

  • Các Công Ty Thương Mại & Dịch Vụ Thiết Bị Điện Và Công Nghiệp.

  • Phân Xưởng, Nhà Máy, Xí Nghiệp.

  ......

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: A003, Hoang Kim The Gia Tower - 31 Truong Phuoc Phan Str., 1st Quar., Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 028-73018889     Fax: (+84) 2873018888

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2018 . ANH DUC GROUP, All rights reserved