Khung Thép, Đà Đỡ, Giá Đỡ & Bulon:

Framework & Cross-arm:

Vật Liệu: Thép gốc, hộp, tròn U, I,V, ...

Mô tả: Khung thép, đà đão, giá đỡ cho insulators, CT&VT, FCO&LA, Máy Biến Áp, Cáp ngầm, Tụ bù, ....

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

Các loại Giá đỡ trên trụ điện:

Vật Liệu: Thép gốc, hộp, tròn U, I,V, ...

Mô tả: Các loại giá đỡ cho các thiết bị Dao Cắt Tải (LBS), Máy cắt tự động đóng lại (Auto Recloser), Dao cách ly (Disconnecting Switch), Tụ bù (Capacitor), ...

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

Bulon:

Vật Liệu: Thép

Mô tả: Các loại bulon dầu lục giác, bulon mắt, móc, móng trụ, Bulon cho thiết bị, phụ kiện, ...

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved