Khung Thép, Đà Đỡ, Giá Đỡ & Bulon:

Framework & Cross-arm:

Vật Liệu: Thép gốc, hộp, tròn U, I,V, ...

Mô tả: Khung thép, đà đão, giá đỡ cho insulators, CT&VT, FCO&LA, Máy Biến Áp, Cáp ngầm, Tụ bù, ....

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

Các loại Giá đỡ trên trụ điện:

Vật Liệu: Thép gốc, hộp, tròn U, I,V, ...

Mô tả: Các loại giá đỡ cho các thiết bị Dao Cắt Tải (LBS), Máy cắt tự động đóng lại (Auto Recloser), Dao cách ly (Disconnecting Switch), Tụ bù (Capacitor), ...

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

Bulon:

Vật Liệu: Thép

Mô tả: Các loại bulon dầu lục giác, bulon mắt, móc, móng trụ, Bulon cho thiết bị, phụ kiện, ...

Các sản phẩm trên được nhúng kẽm (Zn) nóng theo tiêu chuẩn  ASTM A153 hoặc tương đương

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: A003, Hoang Kim The Gia Tower - 31 Truong Phuoc Phan Str., 1st Quar., Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 028-73018889     Fax: (+84) 02873018887

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved