Phụ Kiện Lắp Đặt:

Phụ Kiện Cho Đường Dây Hạ Thế ABC:

Mô Tả: Kẹp IPC, Kẹp đỡ dây, Kẹp treo, Kẹp Ngừng Cáp, ống nối, Móc treo​, Dây đai và khóa đai inox,

Phụ Kiện Cho Các Loại Cách Điện Đường Dây:

Mô tả:

- Khóa Néo

- Kẹp Treo

- kẹp Cáp cho dây chống sét, dây chằng

- Ty sứ đứng

- Dây buộc cổ sứ

- Dây giáp níu

Phụ Kiện Tiếp DDianj, Nối Đất:

Mô Tả:

- Cọc Tiếp Địa

- Kẹp cọc tiếp địa

- Khớp Nối

- Kẹp đồng chữ C

- Bộ Tiếp Địa

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved