Sản Phẩm Khác:

Thiết Bị Đo và Kiểm Tra:

Brand: AMegger, Fluke, Kyoritsu, Hioki, ...

Mô tả:

- MEGGER - Cable Test and Fault Location System

- HV Insulation Resistance Tester

- Clamp Metter

Thiết bị thi công, dụng cụ, đồ nghề:

Brand: GBZ, Klauke, Hasting, Makita, ...

Mô tả:

- Crimping & Cutting Tools

- Cable Sheath and insulation Removal Tools

- Hotsticks Operations

Thiệt Bị, Dụng Cụ An Toàn và Bảo Hộ:

Brand: Catu, Novas, Honeywell, Fujii, ...

Mô tả: Safety Tools

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved