Tủ Điện Trung Thế

Tủ Trung Thế

Hãng: ABB, Schneider, Siemens, ...

Tiêu chuẩn: IEC, ANSI, ...

Tủ Điều Khiển Và Bảo Vệ Trung Thế

Hãng: ABB, Schneider, Siemens, ...

Điện Áp: Lên đến 46kV

Tiêu Chuẩn: IEC, ANSI, CSA, ...

Tủ Hợp Bộ Trung Thế RMU

Điện áp: up to 40kV

Tiêu Chuẩn: ANSI/IEC

Tủ Đo Lường Trung Thế

Điện áp: Lên đến 35kV

Tiêu chuẩn: IEC

Loại: Sử dụng trong nhà

ANH DUC INDUSTRIAL EQUIPMENT SERVICE TRADING CO., LTD

Address: 285/35/58 Le Van Quoi Str., 1st Quar, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Head Office: A003, Hoang Kim The Gia Tower - 31 Truong Phuoc Phan Str., 1st Quar., Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 028-73018889     Fax: (+84) 2873018888

Website: www.anhducgroup.com

 

© 2014 - 2018 . ANH DUC GROUP, All rights reserved