Tự Động Hóa:

Thiết Bị Tự Động Hóa:

Brand: Schneider, Siemens, Mitsubishi, ...

Descriptions:

- PLC

- HMI

- Power Meters

...

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved